Affärsförslag

Business proposals

Har du en innovativ affärsidé som du önskar hjälp med att förverkliga? Ta kontakt!

Notera att idén måste möta lämplighetskriterierna nedan.

Have an innovative business idea that you would like help with realizing? Get in touch!

Note that the idea must meet the eligibility criteria below.

Lämplighetskriterier

Eligibility Criteria


  • Unik och hållbar produkt eller tjänst med hög tillväxtpotential.

Unique and sustainable product or service with a high growth potential.


  • Kommersiell samstämmighet med upphovsmannen.

Commercial consensus with the provider of the idea.


  • Skyddbar idé med kommersiellt värde.

Protectable idea with commercial value.


  • Skalbar på både nationell och global nivå.

Scalable at both a national and global level.


  • Möjlighet till exit för investerarna.

Possibility of exit for the investors.

Kontakt

____________________________________________

ventures@bako.se

031-410 12 00

Vardagar/weekdays: 09.00-16.00

____________________________________________

Postadress

Bako Ventures AB

Haga kyrkogata 18

411 23 Göteborg

Besöksadress: Haga kyrkogata 18

För närvarande tar vi endast emot besök efter överenskommelse.